Waarom StageinMeierijstad?

Meierijstad is een economisch sterke gemeente. De gemeente telt zo’n 80.000 inwoners, ruim 6.500 werkgevers en biedt werk aan totaal zo’n 45.000 mensen. Het is een dynamische regio, met veel innovatieve slagkracht, grote nationale en internationale toonaangevende bedrijven in combinatie met een sterk MKB, een enorme drive om te presteren en een positief arbeidsethos.

Meer studenten naar Meierijstad

Een van de doelstellingen van het georganiseerde bedrijfsleven in de gemeente Meierijstad – het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) - is om meer studenten aan zich te binden. Studenten kunnen namelijk ontzettend veel leren van bedrijven. Ze kunnen zich hier ontwikkelen, op heel divers gebied. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Meierijstad, zijn de toekomstige medewerkers van de bedrijven en kunnen wezenlijk bijdragen aan de ambities van het bedrijfsleven, dat openstaat voor inbreng van de nieuwe generatie.

Het platform dat studenten en bedrijven met elkaar in contact brengt

StageinMeierijstad is het platform dat bedrijven en stagiaires met elkaar in contact brengt. De website is een gezamenlijk initiatief van WerkinMeierijstad.nl en het Platform Ondernemend Meierijstad (POM), waar zo’n 900 bedrijven uit Meierijstad bij zijn aangesloten.

Voordelen voor bedrijven:
  • Eén centraal platform om stageplekken op uit te zetten
  • Heel laagdrempelig
  • Heel voordelig: het plaatsen van een stagevacature (één heel jaar inzetbaar) kost slechts 149,- euro. Voor leden van ondernemersverenigingen CVO, VMK, EBK, OCS, SNO en BtB die samen het POM vormen, zelfs maar 119,- euro.
  • Ideale manier om kennis te maken met de nieuwe generatie
  • Unieke kans op een blijvende match
Voordelen voor studenten:
  • Eén platform waar alle stageplekken uit de gemeente Meierijstad op staan
  • Gratis zoeken en solliciteren
  • Eenvoudig contact leggen met bedrijven
  • Stagevacatures voor het Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO
Wist je dat 35% van de stagiaires na de studie bij het stagebedrijf terugkeert?

Dat betekent dat bedrijfsleven en studenten alleen maar gebaat zijn bij een ontmoetingsplek als deze. Wij willen studenten op weg helpen; hen een goede start van hun carrière bieden. Daarnaast willen we het bedrijfsleven helpen hun vacatures in te vullen. Dat deden we al via werkinmeierijstad.nl. Dit platform sluit daar naadloos op aan.