Soorten stages

Er zijn verschillende soorten stages. Het type stage varieert bijvoorbeeld al per opleiding en opleidingsniveau. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet, inclusief enkele specifieke kenmerken ervan.

Snuffelstage of introductiestage
 • Vaak vindt deze plaats in het eerste jaar van je MBO- of HBO-studie.
 • Duurt gemiddeld tussen de 2 en 10 weken.
 • De stage vindt plaats in een sector waar de student later mogelijk in gaat werken.
 • Een student maakt kennis met de werkpraktijk en proeft aan een werksfeer binnen een organisatie.
Meeloopstage of werkervaringsstage
 • Verplichte stage voor studenten MBO, HBO en soms ook WO.
 • Kan zowel in het 2e, 3e als 4e jaar aan bod komen.
 • De periode is afhankelijk van de studie en kan variëren van twee maanden tot een heel schooljaar.
 • De invulling van de stage verschilt per bedrijf: een student kan op verschillende afdelingen een opdracht vervullen, kan meelopen met een werknemer, zelf een onderzoek opzetten of in een team meewerken aan een opdracht.
 • Doel is om de student de kennis die geleerd is tijdens de opleiding in de praktijk te laten brengen en werkervaring bij een bedrijf op te doen. Deze ervaring kan de student weer gebruiken in de resterende tijd van de studie.
Afstudeerstage of onderzoeksstage
 • Vierdejaars HBO- of WO-studenten zijn vaak verplicht om een afstudeeropdracht of scriptie succesvol af te ronden. Het onderwerp van die opdracht of scriptie wordt in overleg met het bedrijf en de docent op school vastgesteld.
 • Het belangrijkste doel voor de student is om met deze stage zijn/haar vakbekwaamheid te tonen om zelfstandig een opdracht uit te voeren en een scriptie te schrijven.
 • Bedrijven krijgen via de stagiaire een antwoord op een voor hun relevant en actueel vraagstuk.
BPV plaats / leerwerkplek
 • Studenten in het MBO worden via stages en leerbanen opgeleid in de praktijk van een beroep.
 • Het is voor elke student verplicht deze beroepspraktijkvorming (BPV) uit te voeren.
 • De student gaat voor zijn/haar stage of leerbaan op zoek naar een erkend leerbedrijf. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van een beroep.
 • Bedrijven krijgen via deze stage de vakmensen die zij nodig hebben. Vaak leidt een stage dan ook tot een vast dienstverband.
Traineeship
 • Bij een traineeship treedt de afgestuurde student in dienst van een bedrijf en volgt hij/zij een opleidingstraject waarin met verschillende functies en afdelingen kennis wordt gemaakt.
 • Een traineeship duurt meestal één of twee jaar.
 • Het is een periode waarin de afgestudeerde student zowel werkt als leert.
 • De afgestudeerde student leert het bedrijf kennen en ontdekt welke functie en afdeling het beste bij hem/haar past.
 • Een traineeship is de fase tussen de studie en een baan, waarin hij/zij van project naar project gaat en zelf al relatief veel verantwoordelijkheid draagt. Het is een manier om te ontdekken waar zijn/haar talenten liggen.
Maatschappelijke stage (MAS)
 • Een maatschappelijke stage kan plaats vinden in het Voortgezet onderwijs.
 • Het is geen landelijke plicht vanuit de regering, scholen mogen zelf bepalen of leerlingen een maatschappelijke stage moeten lopen.
 • Een maatschappelijke stage kan gezien worden als soort vrijwilligerswerk door leerlingen kennis te laten maken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.
 • Duur van deze stage is vaak 30 tot 40 uur.
 • De stage wordt ook vervuld bij bedrijfsleven maar vooral non-profit organisaties.