Algemene voorwaarden

Met het plaatsen van een vacature op stageinmeierijstad.nl of het reageren op een vacature, gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

 • Stageinmeierijstad verstrekt geen persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die niet direct relevant zijn voor het doel van deze site aan derden.

 • Betaling vindt plaats op de manier zoals wordt aangegeven op de website.

 • De factuur wordt per mail verzonden na het aangekochte credit tegoed van een vacature en dient direct als opdrachtbevestiging.

 • De prijzen zijn altijd exclusief BTW.

 • Stageinmeierijstad.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mate van respons op een geplaatste vacature. Een tegenvallende response kan ook geen geldige reden zijn om de betaalde kosten terug te eisen.

 • Een plaatsing tegoed in uw account geeft recht op het plaatsen van een vacature. Een tegoed is 2 jaar geldig. Wanneer een vacature geplaatst is blijft deze, als deze niet op eigen initiatief verwijderd wordt, een geheel jaar online.

 • Het is niet mogelijk gekochte plaatsingen terug te ruilen voor het eerder betaalde geld.

 • De opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste vacature.

 • Stageinmeierijstad.nl heeft het recht om naar eigen inzicht vacatures aan te passen of te verwijderen.

 • Het gebruik van www.stageinmeierijstad.nl vindt plaats voor eigen rekening en risico. Stageinmeierijstad is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van www.stageinmeierijstad.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 • Stageinmeierijstad mag de algemene voorwaarde aanpassen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, worden deze gecommuniceerd.

 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.